Anslut dig till SkillsMatchs piloter och avancera i din karriär

Vad handlar projektet om

SkillsMatchs plattform kommer erbjuda användarna ett verktyg för självutvärdering som visar styrkor och svagheter i relation till rekommendationer för specifika yrken, en personlig utbildningsplan med öppna lärresurser (OER) och storskaliga, öppna och nätbaserade kurser (MOOCs), liksom en portfolio med Open Badges vilket ger erkännande av nya färdigheter

Vad är projektets piloter?

SkillsMatch-projektets piloter innefattar att slutanvändare tillsammans med projektgruppen skapar SkillsMatchs plattform. För att plattformen ska fungera effektivt är det viktigt för oss att de som kommer använda plattformen är involverade i design och utveckling från början.

SkillsMatch-projektet kommer ha tre piloter med något olika syften. Den första piloten fokuserar på att designa tillsammans och utforska vad vi borde och inte borde inkludera i plattformen, samt hur den bäst kan möta användarnas behov. Den andra piloten handlar om funktionstest och är en första titt på en tidig prototyp samt test av vad som tilltalar och inte tilltalar dig. Den tredje och sista piloten kommer innehålla ett avslutande test och återkoppling av en fungerande plattform samt insamling av din återkoppling på hela projektet.

Dessa piloter och dess aktiviteter är designade för att samla in återkoppling från dig som slutanvändare under utvecklingen av plattformen. De kommer fungera som utvärderingsövningar som låter oss förbättra systemet och möta dina behov direkt.

Vad vi behöver från dig som deltagare i pilotaktiviteterna

Som deltagare i piloterna kommer du att bidra till utvecklingen av plattformen genom att ge oss dina åsikter som användare. Under den tekniska utvecklingen kommer dina åsikter vara användbara och uppskattade.

Aktiviteterna består av fysiska träffar med workshops där deltagare och organisatörer delar idéer och mål och där medskapande sker.

 

Hur du kan delta

Du kan prenumerera och pilotledare kommer kontakta dig för att komma fram till hur vi bäst kan ta tillvara på ditt bidrag

Vad ger det dig

Som deltagare kommer du få tillgång till tidiga versioner av utbildningsrekommendations-plattformen, tillgång till ett bibliotek med utvalda referenser och utbildningsmaterial relaterade till utveckling av färdigheter och ännu viktigare, du kommer vara en del av en engagerad grupp människor intresserade av karriärutveckling, vikten av mjuka färdigheter och medskapandeprocesser.

 

Registrera

Vill du bli mer involverad i projektet? Vi kommer sporadiskt skicka nyhetsbrev och undersökningar för att samla in värdefulla synpunkter.

Intresse

4 + 7 =

Pilotaktiviteterna i Sverige kommer att ske i Stockholm

Det kommer ske tre evenemang:

Pilot 1: Designa tillsammans (Mars 2019)
Pilot 2: Funktionstest (Juli 2019)
Pilot 3: Avslutande test och återkoppling (November 2019)